Όροι Χρήσης

  1. Το site grigorissolomos.gr ανήκει αποκλειστικά και κύρια στην Κατερίνα Σολωμού.
  2. Οποιαδήποτε ιδέα, σχόλιο, πρόταση, γραφική απεικόνιση, σήμα ή διαφημιστικό που περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα της Κατερίνας Σολωμού αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της.
  3. Απαγορεύεται αυστηρά η επαναχρησιμοποίηση υλικού που περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα της Κατερίνας Σολωμού και ειδικότερα η αντιγραφή, διανομή, αποστολή ή αναμετάδοσή του σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική) ή τροποποίηση του υλικού χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Κατερίνας Σολωμού ή χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσης. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής παρουσίασης θα πρέπει να γίνεται σύνδεση (link) με την εν λόγω σελίδα (site).
  4. Όλο το υλικό που εκτυπώνεται από την ηλεκτρονική σελίδα είναι και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της Κατερίνας Σολωμού.
  5. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει Download από το site. (screen savers /pointers, κτλ.) στον Η/Υ σας, είναι αυστηρά για την προσωπική σας χρήση και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της Κατερίνας Σολωμού
  6. Η Κατερίνα Σολωμού δεν ευθύνεται για τη ζημιά που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της ηλεκτρονικής της σελίδας από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, διακοπές, καθυστερήσεις κατά την χρήση της σελίδας ή την μετάδοση των περιεχομένων σε αυτή πληροφοριών, διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής ή για άλλους λόγους.
  7. Η Κατερίνα Σολωμού δεν εγγυάται τίποτα από τα όσα αναφέρονται στις σελίδες του για άλλα προϊόντα ή ηλεκτρονικές σελίδες στις οποίες ο χρήστης, έχει πρόσβαση μέσω της δικής της ηλεκτρονικής σελίδας (από Links).
  8. Η Κατερίνα Σολωμού διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την ηλεκτρονική της σελίδα ή μέρος της ή να τροποποιήσει το περιεχόμενό της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
  9. Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας της Κατερίνας Σολωμού διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από αυτούς είναι τα δικαστήρια της Πάτρας.