ΑΡΘΡΑ

Ο Γρηγόρης Σολωμός ασχολήθηκε με τα πεδία της ιατρικής, της φυσικής, της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της πολιτικής, της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, ευρισκόμενος σε διαρκή πνευματική κίνηση για την αναζήτηση της δημιουργικής γνώσης, της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της παραγωγικής σύνθεσης.

Published: Mar 24 Posted Under: Ασφαλιστικό

Αντιασφαλιστική η διαχείριση των βαρέων και ανθυγιεινών

Ο Αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς έλεγε ότι μία Κυβέρνηση αν θέλει να προσεγγίσει ανθρώπινα, κοινωνικά δίκαια και υγειονομικά σωστά το πρόβλημα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων θα πρέπει να φροντίσει για την απάλειψη των ανθυγιεινών συνθηκών δουλειάς και να προστατεύσει την υγεία των απασχολούμενων στους χώρους εργασίας και όχι να εξαγοράζει την υγεία των εργαζομένων με την επιδοματική πολιτική και την πρωϊμώτερη συνταξιοδότηση.

Και ήταν ο πρώτος που ανέστειλε το 1987 την λειτουργία του ΣΚΒΑΕ μετά την τελευταία του τότε απόφαση για ένταξη στον θεσμό των εκφωνητών της ΕΡΤ.

Pages