ΑΡΘΡΑ

Ο Γρηγόρης Σολωμός ασχολήθηκε με τα πεδία της ιατρικής, της φυσικής, της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της πολιτικής, της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, ευρισκόμενος σε διαρκή πνευματική κίνηση για την αναζήτηση της δημιουργικής γνώσης, της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της παραγωγικής σύνθεσης.

Published: May 19 Posted Under: Ασφαλιστικό

Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος

Σύσκεψη στο Καστρί υπό του Πρωθυπουργού στις 22.6.87 με την συμμετοχή όλων των Οικoνομικών Υπουργών ύστερα από πρόταση του Γρηγόρη Σολωμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κοινωνικοασφαλιστικού μας συστήματος.

1. Για την μείωση των ελλειμμάτων ΙΚΑ, ΟΓΑ και λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων.
Υπάρχει δέσμη μέτρων που έχουν συζητηθεί με το ΥΠΕΘΟ και που στοχεύουν:

 • Στην αναθεώρηση της διαδικασίας απονομής συντάξεων αναπηρίας.
 • Στον εκσυγχρονισμό του συστήματος κρίσης βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
 • Στην προστασία της υγείας του λαού και της εθνικής οικονομίας από την κακή χρήση και διακίνηση φαρμάκων.
 • Σε ενιαία διαδικασία έγκρισης νοσηλείας στο εξωτερικό και την εναρμόνισή της με τις υποχρεώσεις της Κοινότητας.
 • Στην κατάργηση της εισφοροαπαλλαγής και τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής εις βάρος του ΙΚΑ.
 • Στον πιο σωστό έλεγχο και παρακολούθηση των δαπανών που αφορούν το νοσοκομειακό και εξωνοσοκομειακό χώρο.
 • Στην υποχρεωτική εποπτεία του αρμόδιου Υπουργείου πάνω σε όλα τα Ταμεία και Οργανισμούς αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Στην μη επέκταση περαιτέρω κάθε δραστηριότητας των ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων πέραν της καθαρά ασφαλιστικής αποστολής των (σύνταξη, ασθένεια, εφάπαξ).
 • Στην κατάργηση του 15% του Ν. 1648/1986 σε συνδυασμό με την επίλυση του θέματος συνταξιοδότησης των αγωνιστών εθνικής αντίστασης.

2. Για την θεσμοθέτηση κοινωνικού πόρου υπέρ του ΙΚΑ και γενικά της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Υπάρχει δέσμη προτάσεων που έχω υποβάλλει στους συναρμόδιους Υπουργούς αλλά ακόμη δεν έχει συζητηθεί.
Στη σχετική εισήγηση προτείνεται η επιβολή πόρου υπέρ του ΙΚΑ:

 • Στο τσιγάρο, λόγω της επιβάρυνσης που προκαλεί ο καπνιστής στις Υπηρεσίες Υγείας.
 • Στο αλκοόλ για τους ίδιους λόγους.
 • Στις ασφαλιστικές εταιρίες. Το ατύχημα έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες τόσο στον κλάδο ασθένειας όσο και στον κλάδο σύνταξης των Ταμείων.
 •  Στις διαφημίσεις καπνού, φαρμάκων, αυτοκινητιστών, αλκοολούχων και λοιπών ουσιών που «θίγουν» την Κοινωνική Ασφάλιση.
 • Στην επιστροφή από τον ΕΟΦ στο ΙΚΑ της εισφοράς του 15% επί της τιμής πώλησης των φαρμάκων που καταναλώνει το ΙΚΑ.

3. Για την εξυγίανση και την οριστική επίλυση του προβλήματος της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποστηρίζει ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί :

 • Μεσοπρόθεσμα και μερικώς με κάποιες τολμηρές παρεμβάσεις στο υπάρχον σύστημα , αλλά που θα απαιτήσουν κοινωνική συναίνεση και που μπορούν να δρομολογηθούν μετά τις εκλογές.
 • Μακροπρόθεσμα και οριστικά με τη θεσμοθέτηση από τώρα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης που είχαμε εξαγγείλει με το συμβόλαιο 1981 και που θα αφορά μόνο τους νεοαπασχολούμενους.
  Γι’ αυτή τη δουλειά, θα πρέπει να συγκροτηθεί σύντομα μια επιτροπή «σοφών» περί τα ασφαλιστικά, για να μελετήσει το θέμα και να μας υποβάλλει το πόρισμά της σε έξι (6) μήνες.

4. Για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων η Κυβέρνηση θα πρέπει σοβαρά να ξαναμελετήσει το θέμα της ανεξαρτοποίησης της Κοινωνικής Ασφάλισης ή της ένταξής της στο ΥΠΕΘΟ. Σήμερα κυριολεκτικά δεν λειτουργεί. Και οι καιροί επιφυλάσσουν στην Κοινωνική Ασφάλιση ένα από τους σημαντικότερους ρόλους της Κυβερνητικής δραστηριότητας.

5. Για να καθησυχάσει η κοινή γνώμη, θα πρέπει σύντομα ο Πρωθυπουργός να δηλώσει ότι:

 • Δεν θα θιγούν τα κεκτημένα ούτε η αυτονομία των ταμείων.
 • Η Κυβέρνηση θα εξασφαλίσει τη λειτουργία τους και τις υποχρεώσεις τους.
 • Τα μέτρα που σύντομα η Κυβέρνηση θα πάρει, θα αποτελούν παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό του συστήματος, την ισχυροποίηση και αποδοτικότερη λειτουργία των ταμείων και την προστασία της υγείας και των συμφερόντων των ασφαλισμένων σ’ αυτά.
 • Θα πρέπει μακροπρόθεσμα να ενδιαφερθούμε για την εξυγίανση του κοινωνικοασφαλιστικού μας συστήματος. Προς την κατεύθυνση αυτή θα ξεκινήσουμε μια μελέτη, τα όποια δε πορίσματα αυτής και πριν από οποιαδήποτε απόφαση θα τεθούν υπόψη των ενδιαφερομένων.
 • Κάθε άλλη φήμη ή πληροφόρηση είναι ξένη με τις προθέσεις μας και αποβλέπει στην υπονόμευση της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης και του Κράτους Πρόνοιας που χτίζουμε.

 

 Γρηγόρης Σολωμός, Υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα 22.06.1987

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ   -   ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ